Regulamin świadczenia usług

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.eyereflex.es prowadzony jest przez firmę NOMAR  ul. Okrężna 4A, 33-100 Tarnów, NIP 873-101-68-47  numer REGON 850425974 zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet, przez stronę internetową www.eyereflex.es.

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w odpowiedniej walucie danego kraju i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

1.4. Produkty prezentowane w sklepie to wyroby poligraficzne. W ofercie mogą znajdować się również przedmioty, które nie są produkowane seryjnie. 

1.5. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

1.6. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.2. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia i jego realizacji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.justmoda.pl przez Kupującego.

2.3. Sprzedający dopuszcza możliwość zamówienia przez Kupującego towaru wykonanego, bądź sprowadzonego  na jego indywidualne zamówienie. Wszystkie szczegóły takiego zamówienia ustalane są drogą mailową.

2.4. Złożenie zamówienia przez Kupujacego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy i potwierdzane jest e-mailem zwrotnym. 

2.5. Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie:

a) Uznania rachunku bankowego sklepu ( opcja zwykłego przelewu bankowego),

b) Pozytywnej weryfikacji transakcji w serwisie transferuj.pl lub przez inny, aktluanie dostępny w sklepie www.eyereflex.es kanał błyskawicznych płatności on-line lub kanał płatności kartą kredytową,

c) Potwierdzenia przyjęcia formularza zamówienia do realizacji (opcja płatności „za pobraniem” – w tym przypadku kwotę należności pobiera kurier).

2.6. W przypadku gdy sklep nie może zrealizować zamówienia, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego. W takiej sytuacji uiszczona przez Kupującego kwota zostanie mu niezwłocznie zwrócona w całości.

 

3. WYSYŁKA TOWARU 

3.1. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

3.2. Koszt wysyłki jest każdorazowo automatycznie określany podczas składania zamówienia.

3.3. Koszty przesyłki w całości pokrywa Kupujący.

3.4. Na czas realizacji zamówienia składają się, czas przygotowania paczki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni. W przypadku zamówień towaru wykonywanego na zamówienie czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. 

 

4. ZWROTY I WYMIANY 

4.1. Kupujący będący konsumentem może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru.

4.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W oświadczeniu kupujący może podać nr rachunku bankowego lub adresu do przekazu pocztowego, właściwego do dokonania zwrotu wpłaconych środków, które zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.3. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zwróci Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5. REKLAMACJE  

5.1. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego konsumentem w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z póź. zm.),

5.2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji i żądania Kupującego należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

6.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U.2002.101.926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r .o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204, z póź. zm.).

6.2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia lub rejestracji w www.eyereflex.es swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

6.3. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne ustawy kodeks cywilny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.